Historie, rekonstrukce

Vodárna a okolí v letech 1877 -1939
Objekt před rekonstrukcí
Rekonstrukční práce
Rekonstrukce venkovních prostor
Muzeum dnes